Tilleggsstønader

Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning)
Satsene gjelder fra 1. januar 2018.

 

Sats per dag

Sats per måned

Sats per km

Stønad til reiser med egen bil

 

 

2,36 kr

Stønad til barnetilsyn, første barn

103 kr

 

 

Stønad til barnetilsyn, øvrige barn

56 kr

 

 

Stønad til tilsyn for andre familiemedlemmer

103 kr

 

 

Stønad til boutgifter

 

4 070 kr

 

Stønad til flytting med egen bil

 

 

2,36 kr

 

Reise- og flyttestønad til arbeidssøkere
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

 

Sats per km

Stønad til reise med egen bil

2,36 kr

Stønad til flytting med egen bil

2,36 kr

 

Stønad til læremidler
Satsene gjelder fra 1. januar 2018 for vår- og høstsemester 2018

Skoleslag

Full sats per måned

Halv sats per måned

Videregående skole

371 kr

186 kr

Høgskole/universitet/fagskole

741 kr

371 kr