Samvær - satser

Dersom den bidragspliktige har samvær med barnet, gir dette rett til fradrag i barnebidraget.

Fradraget bestemmes ut fra barnets alder og omfanget av samværet. Oversikten under viser hvilket beløp som kommer i fradrag til det beregnede bidraget ut fra omfanget av samværet.

Satsene gjelder fra 1. juli 2016: 

 

Alderen på barnet

 

0 - 5 år

6 - 10 år

11 - 14 år

15 år ->

Samværsklasse 00

(0 - 1,99 netter/dager pr. måned)

NOK 0

NOK 0

NOK 0

NOK 0

Samværsklasse 01

(2 - 3,99 netter/dager pr. måned)

NOK 208

NOK 301

NOK 378

NOK 436

Samværsklasse 02

(4 - 8,99 netter pr. måned)

NOK 689

NOK 998

NOK 1252

NOK 1444

Samværsklasse 03

(9 - 13,99 netter pr. måned)

NOK 1953

NOK 2385

NOK 2739

NOK 3007

Samværsklasse 04

(14 - 15 netter pr. måned)

NOK 2451

NOK 2994

NOK 3438

NOK 3774

 

Satsene gjelder fra 1. juli 2017: 

Alderen på barnet

 

0 - 5 år

6 - 10 år

11 - 14 år

15 år ->

Samværsklasse 00

 

(0 - 1,99 netter/dager pr. måned)

NOK 0

NOK 0

NOK 0

NOK 0

Samværsklasse 01

 

(2 - 3,99 netter/dager pr. måned)

NOK 212

NOK 306

NOK 385

NOK 443

Samværsklasse 02

 

(4 - 8,99 netter pr. måned)

NOK 701

NOK 1012

NOK 1275

NOK 1468

Samværsklasse 03

 

(9 - 13,99 netter pr. måned)

NOK 1998

NOK 2432

NOK 2798

NOK 3067

Samværsklasse 04

(14 - 15 netter pr. måned)

NOK 2509

NOK 3053

NOK 3512

NOK 3851