Bidrag - forskudd og inntektsgrenser

 

Bidragsforskudd 
Satsene gjelder fra 1. juli 2017.
SatsBeløp per måned for barn under 11 årBeløp per måned for barn over 11 år 
Forhøyet forskudd1 570 kr 1 960 kr 
Ordinært forskudd1 180 kr 1 180 kr 
Redusert forskudd 790 kr 790 kr 

    

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2017 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 271 000 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 502 400 kroner ikke gir rett til forskudd.
Antall barnForhøyet forskuddOrdinært forskuddRedusert forskudd
1271 000 kr og lavere271 001 - 335 900 kr335 901 - 502 400 kr
2271 000 kr og lavere271 001 - 397 000 kr397 001 - 502 400 kr
3271 000 kr og lavere271 001 - 458 100 kr458 101 - 502 400 kr
4 og flere271 000 kr og lavere271 001- 502 400 kr 

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2017 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 271 000 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 502 400 kroner ikke gir rett til forskudd.
Antall barnForhøyet forskuddOrdinært forskuddRedusert forskudd
1271 000 kr og lavere271 001 - 408 200 kr408 201 - 502 400 kr
2271 000 kr og lavere271 001 - 469 300 kr469 301 - 502 400 kr
3271 000 kr og lavere271 001 - 502 400 kr 
4 og flere271 000 kr og lavere271 001 - 502 400 kr