Bidrag - forskudd og inntektsgrenser

 

Bidragsforskudd 
Satsene gjelder fra 1. juli 2018.
SatsBeløp per måned for barn under 11 årBeløp per måned for barn over 11 år 
Forhøyet forskudd1 600 kr 2 000 kr 
Ordinært forskudd1 200 kr 1 200 kr 
Redusert forskudd 800 kr 800 kr 

    

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 512 000 kroner ikke gir rett til forskudd.
Antall barnForhøyet forskuddOrdinært forskuddRedusert forskudd
1270 200 kr og lavere270 201 - 336 500 kr336 501 - 512 000 kr
2270 200 kr og lavere270 201- 398 200 kr398 201 - 512 000
3270 200 kr og lavere270 201- 459 900 kr459 901 - 512 000 kr
4 og flere270 200 kr og lavere270 201 - 512 000 kr 

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2018 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 270 200 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 512 000 kroner ikke gir rett til forskudd.
Antall barnForhøyet forskuddOrdinært forskuddRedusert forskudd
1270 200 kr og lavere270 201 - 419 700 kr419 701 - 512 000 kr
2270 200 kr og lavere270 201 - 481 400 kr481 401 - 512 000 kr
3270 200 kr og lavere270 201 - 512 000 kr 
4 og flere270 200 kr og lavere270 201 - 512 000 kr