Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år.

Se oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967 til i dag.