Tilskuddssatser - arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Inkluderingstilskudd
Satsene gjelder fra 1. januar 2019

Årlig maksimalbeløp

125 100 kr

 

Tilskudd til ekspertbistand
Satsene gjelder fra 1. september 2019

Maksimalbeløp

20 000 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning
Satsene gjelder fra 1. januar 2019

Per undervisningsår (maksimalsats)

70 200 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

140 000 kr

  

Varig tilrettelagt arbeid i forhåndsgodkjente bedrifter
Satsene gjelder fra 1. januar 2019
TypeSats per måned 
Driftsstøtte13 615 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2019

TypeSats per måned 
Driftsstøtte5 711 kr 

  

Arbeidsforberedende trening
Satsene gjelder fra 1. januar 2019

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 16 950 kr