Tilskuddssatser - arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

 Type

 

Dagsats

320 kr

Forhøyet dagsats *

Inntil 640 kr

Maksimalt beløp for en gjenstand eller et arbeidshjelpemiddel **

38 400 kr

 * IA-virksomheter kan som utgangspunkt få et tilskudd med ordinær dagsats. Hvis arbeidsgiveren kan dokumentere høyere utgifter/merutgifter, kan NAV gi tilskudd inntil høyere dagsats. Tilskudd til tiltak som omfatter grupper av arbeidstakere med samme behov for forebyggende og tilretteleggende tiltak, kan gis med et beløp svarende til dagsatsen ganger antall tiltaksdeltakere ganger antall dager tiltaket varer. Tilskudd til gruppetiltak er begrenset oppad til et maksimalbeløp som tilsvarer høy dagsats for en person i 24 uker (120 dager).

** Maksimalt beløp for en gjenstand eller et arbeidshjelpemiddel tilsvarer en stønadsperiode på 12 uker (60 dager) x forhøyet dagsats.

 

BHT-honorar
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Per time *

677 kr

*  Det gis tilskudd for inntil 6 timer per oppdrag til BHT-honorar (inkludert 2 timer for eventuell deltakelse i dialogmøte). 

 

Inkluderingstilskudd
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Årlig maksimalbeløp

118 400 kr

Sats for forenklet refusjon

11 840 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Per undervisningsår (maksimalsats)

66 300 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

132 400 kr

 

Arbeidspraksis ordinær virksomhet
Tiltaket er ikke tilgjengelig for nye brukere, satsene gjelder de som går på overgangsordning etter 1.1.16.

TypeSats per måned 
Lav sats1 635 kr 
Høy sats16 250 kr 

 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
TypeSats per måned 
Høy sats16 250 kr 

 

Teknisk tilrettelegging for yrkeshemmede
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
TypeSats per år
Maksimalsats135 985 kr

 

Arbeid med bistand
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
TypeSats per måned
Lønn/driftsutgifter til tilrettelegger62 190 kr

 

Varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
TypeSats per måned 
Driftsstøtte12 883 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

TypeSats per måned 
Driftsstøtte5404 kr 

 

Avklaring i skjermet virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
TypeSats per måned 
Driftstilskudd13 026 kr 

 

Arbeidsmarkedsbedriftene
Satsene gjelder fra 1. januar 2017
Type                                                                              Sats per måned
Attføringstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift9 871 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift2 764 kr
Lønnstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift19 396 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift19 396 kr

 

Arbeidsforberedende trening
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 16 035 kr