Tilskuddssatser - arbeidsgiver/tiltaksarrangør

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

 Type

 

Ordinær dagsats

325 kr

Forhøyet dagsats *

Inntil 650 kr

Maksimalt beløp for en gjenstand eller et arbeidshjelpemiddel **

39 000 kr

 * IA-virksomheter får som utgangspunkt få et tilskudd med ordinær dagsats. Hvis arbeidsgiveren kan dokumentere høyere utgifter/merutgifter, kan NAV gi tilskudd inntil høyere dagsats. Tilskudd til tiltak som omfatter grupper av arbeidstakere med samme behov for forebyggende og tilretteleggende tiltak, kan gis med et beløp svarende til dagsatsen ganger antall tiltaksdeltakere ganger antall dager tiltaket varer. Tilskudd til gruppetiltak er begrenset oppad til et maksimalbeløp som tilsvarer høy dagsats for en person i 24 uker (120 dager).

** Maksimalt beløp for en gjenstand eller et arbeidshjelpemiddel tilsvarer en stønadsperiode på 12 uker (60 dager) x forhøyet dagsats.

 

BHT-honorar
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Per time *

690 kr

*  Det gis tilskudd for inntil 6 timer per oppdrag til BHT-honorar (inkludert 2 timer for eventuell deltakelse i dialogmøte). 

 

Arbeidsplassvurdering
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Per time * 

690 kr

*  Det gis tilskudd for inntil 4 timer per oppdrag til Arbeidsplassvurdering. 

 

Inkluderingstilskudd
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Årlig maksimalbeløp

121 600 kr

 

Tilskudd til ordinær utdanning
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Per undervisningsår (maksimalsats)

68 200 kr

Per samlet opplæringsperiode (maksimalsats)

136 100 kr

 

Arbeidspraksis ordinær virksomhet
Tiltaket er ikke tilgjengelig for nye brukere, satsene gjelder de som går på overgangsordning etter 1.1.16.

TypeSats per måned 
Lav sats1 680 kr 
Høy sats16 690 kr 

  

Teknisk tilrettelegging for yrkeshemmede
Satsene gjelder fra 1. januar 2018
TypeSats per år
Maksimalsats139 655 kr

  

Varig tilrettelagt arbeid i arbeidssamvirker
Satsene gjelder fra 1. januar 2018
TypeSats per måned 
Driftsstøtte13 231 kr 

 

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

TypeSats per måned 
Driftsstøtte5550 kr 

  

Arbeidsmarkedsbedriftene
Satsene gjelder fra 1. januar 2018
Type                                                                              Sats per måned
Attføringstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift10 138 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift2 839 kr
Lønnstilskudd: 
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift19 920 kr
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift19 920 kr

 

Arbeidsforberedende trening
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type

Sats per måned  

Driftsstøtte

 16 470 kr