Tiltakspenger

 

Stønad til tiltaksdeltakere
Satsene gjelder fra 1. januar 2019. 
 Sats per dag
Tiltakspenger, lav sats
(til og med 18 år)
279 kr
Tiltakspenger, høy sats
(19 år og eldre)
386 kr
Barnetillegg
(per barn)
46 kr