Kontantstøtte

Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan derfor bli endret. Kontantstøtten er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

Satser for kontantstøtte til og med 31. juli 2017

Avtalt oppholdstid i barnehage
(timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn

Ikke bruk av barnehage

100 prosent

6 000 kr

Til og med 19 timer

50 prosent

3 000 kr

20 timer eller mer

Ingen kontantstøtte

Ingen kontantstøtte

 

Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2017

Avtalt oppholdstid i barnehage
(timer per uke)

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn

Ikke bruk av barnehageplass

100 prosent

7 500 kr

Til og med 19 timer

50 prosent

3 750 kr

20 timer eller mer

Ingen kontantstøtte

Ingen kontantstøtte