Hjelpemidler

Her finner du tilskuddsbeløpene for 2017 til bil, prisgrenser for høreapparater og tinnitusmaskerer, administrasjonstilskudd tolk på arbeidsplass og satser for brilleinnfatning, ortopedisk fottøy, parykk og refusjon av reiser.

Bil
Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Tilskuddsbeløp bil gruppe 1-bil til arbeid og utdanning

Inntil 157 034 kr

 

Tilskuddsbeløp til gruppe 1-bil til dagliglivet

 Utgått pr. 1. januar 2015

 

 

Høreapparater og tinnitusmaskerere
Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Type

Sats

 

Prisgrense analoge apparater uten propp

Inntil 4 205 kr

 

Prisgrense analoge apparater med propp

Inntil 4 555 kr

 

Prisgrense digitale apparater

Inntil 5 910 kr

 

Tinnitusmaskerere

Inntil 3 395 kr

 

 

Brilleinnfatning
Maksimal stønad per innfatning ved særskilte medisinske tilstander. Satsene gjelder fra 1. januar 2016

 

Sats

 

Voksen

690 kr

 

Barn under 18 år

465 kr

 

 

Rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)
Tilskuddsordningen gjelder fra 1. januar 2014 og er for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne. Bruker kan søke nytt tilskudd etter fire år.

Maksimal stønad

2000 kr  

 

Stønad til kjøp av PC/nettbrett 
Satsene gjelder fra 1. januar 2016 

Maksimal  stønad

3 200 per enhet

 

Ortopedisk fottøy og stønad til parykk
Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Type                                                                                            

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

655 kr per par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

395 kr per par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

1 605 kr per par

Egenbetaling fotsenger

225 kr per enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

780 kr per par

Maksimal stønad til parykk

5 605 kr

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

14 505 kr per kalenderår

Maksimal stønad til spesialbrystholder

780 kr per enhet

 

Refusjon av brukers reiser
I henhold til folketrygdloven kap. 10. Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Type                                                                                            

Sats

Bruk av egen bil

kr 2,50 per km

Tillegg for passasjer

kr 0,45 per km

Kostgodtgjørelse når fraværet overstiger 12 timer

kr 210 per døgn

Standard overnattingsgodtgjørelse

kr 535 per døgn

Tapt arbeidsinntekt for ledsager

kr 120 per time

Tapt arbeidsinntekt for yrkesskade

kr 65 per time - inntil kr. 335 per dag

 

Tolk
Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Type

Sats

 

Administrasjonstilskudd i ordningen Tolk på arbeidsplass

Kr. 60 764