Grunn- og hjelpestønad

Satsene gjelder fra 1. januar 2016.
Grunnstønad
SatsPer årPer måned
18 040 kr670 kr
212 276 kr1 023 kr
316 104 kr1 342 kr
423 724 kr1 977 kr
532 148 kr2 679 kr
640 152 kr3 346 kr

 

Hjelpestønad
SatsPer årPer månedKommentar 
013 404 kr1 117 krStønaden er opphørt, innvilges ikke for nye søknader etter 1.1.92
114 412 kr1 201 krTilsyn og pleie

 

Forhøyet hjelpestønad
SatsPer årPer månedKommentar 
228 824 kr2 402 krDobbel ordinær hjelpestønad
357 648 kr4 804 krFire ganger ordinær hjelpestønad
486 472 kr7 206 krSeks ganger ordinær hjelpestønad