Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

 

Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Beløp per barn

        46 000 kr

 

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2017 eller senere:

Beløp per barn                 

                                                       61 120 kr