Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

 

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner frem til 31. desember 2018 

Beløp per barn                 

                                                       63 140 kr

 

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2019 eller senere

Beløp per barn

        83 140 kr