Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon

 

Satsene gjelder fra 1. januar 2017

Beløp per barn

        61 120 kr

 

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2018 eller senere:

Beløp per barn                 

                                                       63 140 kr