Livsoppholdssatser - NAV Innkreving

Livsoppholdssatser - NAV Innkreving

Fra og med 01.07.14 benytter NAV Innkreving livsoppholdssatsene som er fastsatt i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning (FOR-2014-06-13-724).

Livsoppholdssatsene inkluderer alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport, elektrisitet/oppvarming, og innboforsikring, men ikke boligutgifter. Andre typiske forbruksutgifter vil være utgifter til mat, klær og sko, helse og hygiene, husholdningsartikler, telefon, media og andre utgifter til for eksempel ferie og fritid.

Hvis det er flere enn tre personer i husstanden, blir det gjort et fradrag på 20 prosent fra og med person nummer fire i husstanden. Fradraget skal beregnes for de yngste barna.

Hvis du bor i utlandet, gjelder egne satser.

Gjeldende satser fra 1. juli 2016

1 voksen  8 289 kr.   
2 voksne14 036 kr.   
Tillegg for barn i husstanden 0–5 år  2 653 kr.   
Tillegg for barn i husstanden 6–10 år  3 518 kr.   
Tillegg for barn i husstanden 11–18 år  4 443 kr.