Barnetrygd

Barnetrygden er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

 

Til og med 28. februar 2018

Utbetaling per barn til og med 31. desember 2018

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

970 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.

 

Engangstillegg for enslig forsørger  til og med 31. desember 2018

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

970 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.

 

Fra og med 1. mars 2019

Utbetaling per barn (fra og med 1. mars 2019):

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd:

1 054 kr.

 

Engangstillegg for enslig forsørger (fra og med 1. mars 2019):

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

1 054 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.