Gravferdsstønad

Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. januar 2016. 
Stønaden er behovsprøvd.
 Sats
Gravferdsstønadinntil 22 723 kr.
Båretransport over 20 km (egenandel)2 272 kr.