Hjelpemidler

Her finner du tilskuddsbeløpene til bil, prisgrenser for høreapparater og tinnitusmaskerer, administrasjonstilskudd tolk på arbeidsplass og satser for brilleinnfatning, ortopedisk fottøy, parykk og refusjon av reiser.

Bil
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Tilskuddsbeløp bil gruppe 1-bil til arbeid og utdanning

Inntil 158 761 kr

 

Tilskuddsbeløp til gruppe 1-bil til dagliglivet

Utgått pr. 1. januar 2015

 

 

Høreapparater og tinnitusmaskerere
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type

Sats

 

Prisgrense analoge apparater uten propp

Inntil 4 250 kr

 

Prisgrense analoge apparater med propp

Inntil 4 605 kr

 

Prisgrense digitale apparater

Inntil 5 975 kr

 

Tinnitusmaskerere

Inntil 3 430 kr

 

 

Brilleinnfatning
Maksimal stønad per innfatning ved særskilte medisinske tilstander. Satsene gjelder fra 1. januar 2018

 

Sats

 

Voksen

700 kr

 

Barn under 18 år

470 kr

 

 

Rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)
Tilskuddsordningen gjelder fra 1. januar 2014 og er for rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne. Bruker kan søke nytt tilskudd etter fire år.

Maksimal stønad

2000 kr  

 

Stønad til kjøp av PC/nettbrett 
Satsene gjelder fra 1. januar 2018 

Maksimal  stønad

3 235 per enhet

 

Ortopedisk fottøy og stønad til parykk
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type                                                                                            

Sats

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, personer over 10 år

660 kr per par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn under 10 år

400 kr per par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

1 625 kr per par

Egenbetaling fotsenger

225 kr per enhet

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

790 kr per par

Maksimal stønad til parykk

5 665 kr

Maksimal stønad til individuell tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår

14 665 kr per kalenderår

Maksimal stønad til spesialbrystholder

790 kr per enhet

 

Refusjon av brukers reiser
I henhold til folketrygdloven kap. 10. Satsene gjelder fra 1. januar 2016

Type                                                                                            

Sats

Bruk av egen bil

kr 2,50 per km

Tillegg for passasjer

kr 0,45 per km

Kostgodtgjørelse når fraværet overstiger 12 timer

kr 210 per døgn

Standard overnattingsgodtgjørelse

kr 535 per døgn

Tapt arbeidsinntekt for ledsager

kr 120 per time

Tapt arbeidsinntekt for yrkesskade

kr 65 per time - inntil kr. 335 per dag

 

Tolk
Satsene gjelder fra 1. januar 2018

Type

Sats

 

Administrasjonstilskudd i ordningen Tolk på arbeidsplass

Kr. 62 405