Stortingets vedtak om utbetalingsmeldinger

NAV har foreløpig ikke annen informasjon om Stortingets vedtak enn det som fremgår av vedtaket, og som er kjent i mediene. Ifølge vedtaket skal dette skje fra 1. juli 2018.