Endringer i skattekortet for 2018

Skattekortet vil fra og med inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. Bakgrunnen for endringen er å gjøre det enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk.

De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet. Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene, og hva slags type inntekt de skal benyttes på.

Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt

Du finner mer informasjon om skattekortet på skatteetaten.no.