Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2016 kr 92 576.

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år.

Oversikt over grunnbeløpet fra1967 til i dag.