Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 er kr 99 858.

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år.

Oversikt over grunnbeløpet fra1967 til i dag.