Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte

Skal du sende inn oppfølgingsplan, men får ikke lastet den opp?

Sjekk at planen er lagret som et pdf-dokument og at ikke filnavnet inneholder spesialtegn som for eksempel & ,<, # eller æ,ø, å.