Utlyse stilling og tilgang til CV-tjenesten

Får du ikke tilgang til å lyse ut stilling eller opplever feilsituasjoner underveis i registreringen av stillingen, skyldes dette som regel at det mangler nødvendige kontaktopplysninger om bedriften.

Du kan oppdatere disse opplysningene på Din side under Tjenester/Innstillinger//Endre registrerte opplysninger.

Oppdater arbeidsgiverinformasjonen på siden og lagre endringen. Du kan deretter utlyse stilling på nytt.