Personvernerklæring for Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten mottar og innhenter opplysninger om våre brukere for å kunne gi riktige tjenester og ytelser.

Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter som de har etter personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider på nav.no.  

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Arbeids- og velferdsetaten

Ansvar og formål

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for å gjennomføre arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken og forvalter NAV-loven, arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven (med unntak av kapittel 5) og andre lover med oppgaver som er lagt til etaten. Etaten har også ansvar for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Behandlingen av personopplysninger skjer innenfor rammene av dette lovverket.

Det er nødvendig å ha tilgang til personopplysninger for å kunne yte riktige tjenester og ytelser. I all hovedsak innhenter vi informasjon fra den enkelte bruker. Hvis det er nødvendig har vi lovhjemmel til å innhente nødvendige opplysninger fra andre, som for eksempel helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskaper eller andre offentlige myndigheter.

Opplysninger som vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar NAV fra taushetsplikten eller hvis bruker samtykker.

De ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov. Kun ansatte som skal jobbe med opplysningene skal ha tilgang til opplysningene.

Opplysningene skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes etter bruk.

Etaten har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger etter personopplysningsloven § 14. Personopplysningene blir behandlet i flere it-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget.

Behandlingsansvarlig

Arbeids- og velferdsdirektoratet ved arbeids- og velferdsdirektøren er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i etaten. Se kontaktinformasjon til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om Arbeids- og velferdsetatens behandling av opplysninger etter personopplysningsloven § 18. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg.

Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet etter personopplysningsloven § 27 og § 28. Slike krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Nav.no – personvern og sikkerhet

Statistikk

Når du besøker nav.no, etterlater du deg elektroniske spor. Nettleseren din sender automatisk opplysninger til NAVs systemer hver gang du ber om å få vist en side. For hver side du åpner lagres disse opplysningene:

  • hvilken side du ser på
  • dato og tid
  • hvilken nettleser du bruker og versjon
  • din maskins internettadresse (ip-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på nav.no.

Informasjonskapsler

De innloggede tjenestene på nav.no bruker informasjonskapsler ("cookies").

Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Les mer om informasjonskapsler.

Javascript

De innloggede tjenestene på nav.no er avhengig av at du bruker en nettleser som støtter Javascript. Det er små programfiler som gjør at tjenesten skal virke. Hvis du får melding om at Javascript ikke er aktivert, kan du slå på gjennom "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Brukersesjon

Hvis du logger inn og ikke er aktiv på 15 minutter, må du logge deg inn eller starte på nytt. Dette er for å ivareta sikkerheten. Du vil få følgende melding: "Du har vært inaktiv for lenge. Du må starte prosessen på nytt." I Din pensjon kan du være inaktiv i 30 minutter før du må logge inn på nytt.

Navigasjon i skjemaer

Hvis du fyller ut et skjema på nav.no, bør du bruke knappene eller lenkene som ligger i skjemaet for å gå fram og tilbake i skjemaet. Unngå fram- og tilbakeknappene i nettleseren. Hvis du bruker fram- og tilbakeknappene, kan det noen ganger føre til at data blir lagret to ganger.  

Kontakt

Har du flere spørsmål om hvordan NAV håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte oss på 55 55 33 33. Hvis du ønsker å se hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du logge deg inn på Ditt NAV.