Digitale brev til flere pensjonister og uføretrygdede

Pensjonister eller uføretrygdede som er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil fra juni 2016 få brev og varsler fra NAV digitalt og ikke i posten.

Alle statlige og kommunale virksomheter er pålagt å bruke det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret med innbyggernes e-post og mobilnumre. Derfor vil stadig flere få post fra det offentlige digitalt og ikke på papir.

I en overgangsperiode vil NAV sende noen typer brev i posten også til digitale brukere.

Digitale brukere får varsler via SMS og e-post hver gang det ligger et brev fra NAV i Din Pensjon eller Din uføretrygd. De må da logge seg på Ditt NAV og sjekke innboksen. Hvis det er behov for å ha brevet på papir, kan det tas en utskrift.

Fram til juni ble digitale brev som ikke var åpnet innen 7 dager, sendt i posten. Nå blir det i stedet sendt en påminnelse på SMS og e-post.

Hvem er «digitale brukere»?

Alle som står oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret regnes som digitale brukere i Norge og kan motta brev og informasjon digitalt, med mindre du har reservert deg.

Du er allerede en digital bruker hvis du

  • har benyttet deg av en offentlig innlogget tjeneste via ID-porten, for eksempel skattemelding på nett, og har lagt inn kontaktopplysninger.
  • har registrert e-post og mobilnummer på norge.no, er du oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret med mindre du har reservert seg mot digital kommunikasjon.  

Hvis du har registrert deg som digital bruker i Din pensjon/Din uføretrygd, er du ikke registrert som digital bruker. Du må selv registrere deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no. Der kan du også endre kontaktinformasjon, reservere deg, eller fjerne reservasjonen.

Hvis du ikke står oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no, eller du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil du få brev sendt i posten.

Vær oppmerksom på at hvis du reserverer deg, vil du heller ikke få annen digital post fra det offentlige, som for eksempel skattemelding. Du kan ikke velge å få brev i posten samtidig som du er digital bruker.

Er du usikker på om du står oppført i Kontaktregisteret, kan du enkelt sjekke dette på norge.no.

Hva med de som har verger?

Hvis du er verge for en digital bruker, må du få fullmakt fra den du er verge for. Det kan gjøres digitalt i Din pensjon/Din uføretrygd. Vergen vil da kunne handle på vegne av den det gjelder og lese digitale brev som ligger i Din pensjon/Din uføretrygd.