Særfradrag for enslige forsørgere

Det er Skatteetaten som avgjør retten til særfradrag. Særfradraget er utfylt i skattemeldingen og er ikke oppført i årsoppgaven (tidligere lønns- og trekkoppgaven fra NAV).

 

Rett til særfradrag for enslig forsørger er knyttet til retten til utvidet barnetrygd. Skatteetaten har beregnet særfradraget ut ifra opplysninger fra NAV om antall måneder med utvidet barnetrygd.

 

Hvis du mener opplysningene Skatteetaten har om din barnetrygd er feil, kan du ikke korrigere særfradraget i skattemeldingen.