Postnummeroversikt

Postnummer- og adresseliste

I relatert informasjon finner du en xml-fil med oversikt over NAV-kontor og postnummer.

Denne oversikten vil bli avviklet og fjernet innen utgangen av september 2019.