Postnummeroversikt

Postnummer- og adresseliste

I relatert informasjon finner du en xml-fil med oversikt over NAV-kontor og postnummer.