NAVs telefontjenester

Language

Informasjon om NAVs telefontjenester.

Hjelp deg selv på nav.no før du kontakter NAV, se hva du kan finne svar på selv.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

Når du ønsker generell informasjon eller veiledning trenger du ikke å oppgi fødselsnummeret ditt. Men i de tilfellene hvor du ønsker konkrete opplysninger om din sak eller dine utbetalinger er vi nødt til å be om fødselsnummeret ditt for å være sikker på at vi snakker med rette person. Dette, sammen med andre rutiner, er med på å sikre at opplysninger ikke blir gitt til uvedkommende.

Priser

Samtale fra fasttelefon: Prisen for en samtale er den samme som hvis du ringer et lokalt telefonnummer. Brukerstøttetelefonen for nav.no er gratis.

Samtale fra mobiltelefon: Egne takster avhengig av hva slags abonnement du har.

Kontaktsenteret: (+47) 55 55 33 33

Her får du svar på spørsmål om alle NAV-tjenester og ytelser, med unntak av alderspensjon og hjelpemidler. Vi hjelper deg med status i din sak og veileder deg i rettigheter og plikter. Som oftest kan vi hjelpe uten å sette deg videre. Kontaktsenteret har veiledere som snakker nordsamisk. Åpningstid hverdager 08-15.30.

  • Tastevalg 1: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester i NAV
  • Tastevalg 2: Arbeid, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, meldekort eller sykmelding
  • Tastevalg 3: Familieytelser
  • Tastevalg 4: Uføretrygd
  • Tastevalg 5: Andre henvendelser

Arbeidsgivere og leger: (+47) 55 55 33 36 (arbeidsgivere: tast 1, leger: tast 2)

Besvarer spørsmål om blant annet refusjoner, sykefraværsoppfølging, rekruttering, permittering og omstilling. Åpningstid hverdager 08-15.30.

Pensjoner: (+47) 55 55 33 34

Vi kan hjelpe deg med status i sak, rettigheter og plikter på pensjonsområdet. Åpningstid hverdager 08-15.30. Uførepensjon besvares på 55 55 33 33.

Teknisk brukerstøtte nav.no - selvbetjeningstjenester: (+47) 55 55 33 39, tastevalg 3.

Har du tekniske problemer med nav.no eller bruken av selvbetjeningstjenestene, brukernavn og passord? Vi hjelper deg. Åpningstid 08.00-15.30. 
Hvis du opplever feil og mangler på nav.no kan du melde fra her.

Økonomisk rådgivning: (+47) 55 55 33 39

NAV Gjeldsrådgivning (55 55 33 39) gir økonomisk rådgivning og gir hjelp til selvhjelp. Vi hjelper deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon. Vi svarer også på konkrete spørsmål og gir generell veiledning når det gjelder for eksempel inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning. Du kan være anonym når du ringer denne tjenesten. Åpningstid hverdager 09-15.00.

EURES-tjenesten i NAV: (+47) 55 55 33 39, tastevalg 2.

Veiledning og tips om jobbformidling og rekruttering I Europa.
Åpningstid hverdager 08-15.30. I sommerukene 27-33 er åpningstiden 10.00-14.00.

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00

Svarer på spørsmål fra brukere i utlandet med trygderettigheter i Norge. Svarer også på spørsmål fra brukere i Norge som har rettigheter i andre land som Norge har inngått trygdeavtaler med. Åpningstid hverdager 08-15.30.

Aa-registeret: (+47) 62 02 40 50

Dataregister over arbeidsforhold i Norge, både på land og til sjøs. Registeret viser koblingen mellom virksomhetens organisasjonsnummer og arbeidstakers fødselsnummer. I tillegg inneholder registeret kontonummer for utbetaling av sykepengerefusjoner og foreldrepenger til enhetene.