Målrettet hjelp fra NAV

Fra 3. april 2017 innførte NAV noen endringer for å bedre servicen til dem som trenger det mest.

Hovedprinsippet er at de som oppsøker NAV-kontoret, men som ikke trenger personlig veiledning eller oppfølging, vil bli bedt om å finne svar på nav.no eller kontakte NAV på telefon. De som trenger umiddelbar hjelp eller sosiale tjenester vil fremdeles få dette ved å oppsøke NAV-kontoret.

Frigir tid

I 2016 fikk NAV-kontorene om lag 8,5 millioner henvendelser. Nesten 2,9 millioner av disse var såkalte ad hoc-møter, altså oppmøter uten avtalt time med en NAV-veileder. Ved å redusere dette antallet vil vi kunne frigi tid til dem som trenger det mest, og vi kan gi bedre oppfølging til de som skal ut i arbeid og aktivitet.

Riktig informasjon i riktig kanal

Stortinget har vedtatt at digital kommunikasjon skal være hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre, og mye kan løses hjemmefra på nav.no. Innlogget på «Ditt NAV» finner du informasjon om sakene dine og utbetalingsinformasjon, du kan søke elektronisk og du kan ha en digital dialog med NAV. På nav.no finner du selvfølgelig også informasjon om alle NAVs ytelser, og du kan laste ned skjemaer.

Gode erfaringer

Å bestille en time er allerede vanlig praksis ved legekontoret. Vår erfaring er at møtet blir bedre når det er avtalt.

Flere NAV-kontor har allerede jobbet på denne måten en god stund, og de forteller om mer fornøyde brukere og ansatte. Tilbakemeldingene hittil er at de fleste brukerne ser at denne endringen gir dem en enklere tilgang til NAV.  

Vi tror at endringene ved NAV-kontorene og den digitale utviklingen vil føre til bedre og mer effektive tjenester i NAV, og ikke minst bidra til å øke kvaliteten på møter vi har med brukerne våre ansikt til ansikt.