Spør oss om foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Language

Åpningstid: hele døgnet alle dager. Skriv så kort og enkelt som mulig.

Har du generelle spørsmål om foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnetrygd eller kontantstøtte? Da kan du chatte med roboten Frida. Merk at Frida fortsatt er under opplæring. Hun vil derfor svare deg så godt hun kan på korte spørsmål. 

Hvis Frida ikke forstår hva du spør om, kan du be henne sette deg over til en veileder i NAV Kontaktsenter. Dette gjelder kun på hverdager mellom kl 08.00 og 15.00.  

Ikke oppgi personopplysninger som navn og fødselsnummer. Dette er en anonym tjeneste. Alle samtaler blir lagret i seks måneder for å kunne føre statistikk og forbedre tjenesten.

Start chat

Eksempler på spørsmål du kan stille:

  • Hvem har rett til foreldrepenger?
  • Hva er svangerskapspenger?
  • Kan jeg utsette foreldrepengeperioden?
  • Hvor lang er fedrekvoten?
  • Hvordan søker jeg om utvidet barnetrygd
  • Hva er kontantstøtte?

Har du spørsmål om din sak?

Hvis du må oppgi personopplysninger for at vi skal kunne svare, må du kontakte oss på 55 55 33 33.

Har du spørsmål om utbetaling?

Da må du enten sjekke Dine utbetalinger eller ringe oss på 55 55 33 33.

Roboten Frida
Hvis du har generelle spørsmål om foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnetrygd eller kontantstøtte, kan du chatte med roboten Frida.