Spør oss om støtteordninger for familie og barn

Language

Åpningstid er hele døgnet, alle dager. Vi svarer på generelle spørsmål om foreldrepenger, engangsstønad, kontantstøtte, barnebidrag og mye mer. Se oversikten under.

Vår chatrobot Frida sitter klar til å svare deg på generelle spørsmål om NAVs ytelser og ordninger for familie og barn. Skriv så kort og enkelt som mulig til Frida. Hun er fortsatt under opplæring og vil derfor svare deg så godt hun kan på korte spørsmål.

Hvis Frida ikke kan svare på det du spør om, eller ikke forstår hva du spør om, setter hun deg over til en veileder i NAV Kontaktsenter. Våre veiledere svarer også på generelle spørsmål mellom kl. 09.00 og 14.30 (hverdager).

Chat med oss 


Personvern

Ikke oppgi personopplysninger som navn og fødselsnummer. Dette er en anonym tjeneste. Alle samtaler med Frida blir lagret i 6 måneder for å kunne føre statistikk og forbedre tjenesten. 

Spørsmål om din sak

Hvis du må oppgi personopplysninger for at vi skal kunne svare, må du kontakte oss på 55 55 33 33.

Spørsmål om utbetaling

Da må du enten sjekke Dine utbetalinger eller ringe oss på 55 55 33 33.

Ytelser og ordninger for familie og barn

  • foreldrepenger
  • engangsstønad
  • svangerskapspenger
  • barnetrygd
  • kontantstøtte
  • fastsetting av farskap
  • opplæringspenger
  • omsorgspenger ("sykt barn-dager")
  • barnebidrag, bidragsforskudd, bidrag til særlige utgifter
  • enslig mor eller far (overgangsstønad, barnetilsyn, skolepenger og tilleggsstønader)
Roboten Frida
Chatroboten Frida svarer deg på generelle spørsmål om økonomisk støtte og ordninger for familie og barn.