Årsoppgave fra NAV

Dersom du er digital bruker vil du fra 2018 finne årsoppgaven for 2017 i Dine saker på Ditt NAV.

Du vil motta årsoppgaven fra NAV i perioden fra 13. til 23. januar, og senest innen 1. februar.

For å lese årsoppgaven på Ditt NAV, må du logge deg inn med ID med sikkerhetsnivå 4 tilsvarende Bank ID. Har du digital postkasse, vil den også bli sendt dit.

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller aldri har registrert deg på en offentlig nettside, vil du få årsoppgaven i posten som tidligere.

Feil i tittel

Årsoppgaven kalles feilaktig i utsendelsen «Ray årsoppgave». Her har det sneket seg inn en feil. Årsoppgaven er til deg og ikke til Ray. Ray er navnet på systemet som lager årsoppgavene i NAV. Vi jobber med å rette feilen. Det jobbes også med å få endret tittelen i saksoversikten på Ditt NAV på tidligere utsendelser.

Hva inneholder årsoppgaven

Årsoppgaven  fra NAV inneholder alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som NAV har rapportert til Skatteetaten for inntektsåret 2017. NAV har rapporteringsplikt selv om utbetalingen ikke er skattepliktig. Et unntak er kompensasjonstillegg AFP som ikke er en rapporteringspliktig utbetaling. Du finner mer informasjon om rapportering til Skatteetaten på www.skatteetaten.no

Stemmer ikke årsoppgaven med det du har fått utbetalt?

Det er viktig at du tar raskt kontakt med oss slik at vi kan korrigere eventuelle feil. Du kan logge deg inn på Din pensjon og sammenligne beløpene som er utbetalt i 2017 for pensjon og uføretrygd med årsoppgaven. Du kan logge deg inn på Ditt NAV og sende oss en melding om hva du mener er feil, eller du kan kontakte oss på telefon.

Har du mottatt en korrigert årsoppgave?

Hvis du mottar en korrigert årsoppgave fra NAV, betyr dette at den forrige versjon inneholdt feil informasjon om for eksempel pensjonsgrad, periode, beløp eller beskrivelse. NAV har rapportert endringene til Skatteetaten.