Årsoppgave fra NAV

En årsoppgave fra NAV inneholder en sammenstilling av innrapporterte opplysninger til Skatteetaten, til den det gjelder. Du vil motta din årsoppgave fra NAV innen 1. februar året etter inntektsåret.

Årsoppgaven sendes ut på papir, med mindre du har en elektronisk postkasse hos leverandører som eBoks eller Digipost. I så fall vil du kun motta årsoppgaven fra NAV elektronisk.

Har du mottatt en korrigert årsoppgave?

Hvis du mottar en korrigert årsoppgave fra NAV, betyr dette at den forrige versjon inneholdt feil informasjon om f.eks. pensjonsgrad, periode, beløp eller beskrivelse. NAV har rapportert endringene til Skatteetaten.

I årsoppgaven for 2016 er det rapportert inn feil i grad for AFP-ytelser utbetalt fra NAV på vegne av Statens pensjonskasse.

Mener du at beløpene i årsoppgaven ikke stemmer overens med beløpene du har fått til utbetaling?

Det er viktig at du tar raskt kontakt med oss slik at vi kan få korrigert eventuelle feil. Du kan logge deg inn på Din pensjon og sammenligne beløpene som er ubetalt i 2016 for pensjon og uføretrygd med årsoppgaven. Du kan logge deg inn på Ditt NAV og sende oss en melding om hva du mener er feil, eller du kan kontakte oss på telefon.

Hva inneholder årsoppgaven fra NAV?

Årsoppgavene inneholder alle de rapporteringspliktige utbetalingene og trekk som NAV har rapportert til Skatteetaten for året 2016. Et unntak her er kompensasjonstillegg AFP som ikke er en rapporteringspliktig utbetaling. Les mer om skattetrekk på ytelser fra NAV.

Årsoppgaven erstatter de tidligere lønns- og trekkoppgavene.

For mer informasjon om rapportering til Skatteetaten, se skatteetaten.no.