Årsoppgave fra NAV

Dersom du er digital bruker vil du fra 2018 finne årsoppgaven for 2017 i Dine saker på Ditt NAV.

Årsoppgave fra NAV

Dersom du er digital bruker vil du fra 2018 finne årsoppgaven for 2017 i Dine saker på Ditt NAV.

Du vil motta årsoppgaven fra NAV i perioden fra 13. til 23. januar, og senest innen 1. februar.

For å lese årsoppgaven på Ditt NAV, må du logge deg inn med ID med sikkerhetsnivå 4 tilsvarende Bank ID. Har du digital postkasse, vil den også bli sendt dit.

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller aldri har registrert deg på en offentlig nettside, vil du få årsoppgaven i posten som tidligere.

Feil i tittel

Årsoppgaven kalles feilaktig i utsendelsen «Ray årsoppgave». Her har det sneket seg inn en feil. Årsoppgaven er til deg og ikke til Ray. Ray er navnet på systemet som lager årsoppgavene i NAV. Vi jobber med å rette feilen. Det jobbes også med å få endret tittelen i saksoversikten på Ditt NAV på tidligere utsendelser.

Hva inneholder årsoppgaven

Årsoppgaven fra NAV inneholder alle rapporteringspliktige utbetalinger og trekk som NAV har rapportert til Skatteetaten for inntektsåret 2017. NAV har rapporteringsplikt selv om utbetalingen ikke er skattepliktig. Et unntak er kompensasjonstillegg AFP som ikke er en rapporteringspliktig utbetaling. Du finner mer informasjon om rapportering til Skatteetaten på skatteetaten.no

Inneholder årsoppgaven feil?

Det er viktig at du tar raskt kontakt med oss slik at vi kan korrigere eventuelle feil.

Stemmer ikke årsoppgaven med det du har fått utbetalt?

Du kan logge deg inn på Din pensjon og sammenligne beløpene som er utbetalt i 2017 for pensjon og uføretrygd med årsoppgaven.

Er beløpet fra NAV riktig i årsoppgaven, men beskrivelsen på ytelsen feil?

NAV rapporterer til utbetalinger og trekk i henhold til skatteetatens regel og kodeverk, og noen ytelser rapporteres under samme beskrivelse, dette gjelder:

Ytelse – beskrivelse

Rapporteres med beskrivelse

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger og   pleiepenger til selvstendig næringsdrivende

Sykepenger

Sykepenger og feriepenger av sykepenger til arbeidstaker

Sykepenger

Foreldrepenger til arbeidstaker

Foreldrepenger

Svangerskapspenger til arbeidstaker

Svangerskapspenger

Bidrag og bidragsforskudd

Underholdsbidrag

 

Du kan logge deg inn på Ditt NAV og sende oss en melding om hva du mener er feil, eller du kan kontakte oss på telefon.

Har du mottatt en korrigert årsoppgave?

Hvis du mottar en korrigert årsoppgave fra NAV, betyr dette at den forrige versjon inneholdt feil informasjon om for eksempel pensjonsgrad, periode, beløp eller beskrivelse. NAV har rapportert endringene til Skatteetaten.

Er du pårørende til avdød og har ikke mottatt årsoppgaven?

Pårørende til personer som døde i 2017 som ikke har mottatt årsoppgave, må sende inn kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter for at vi skal kunne sende kopi av oppgaven til rette mottaker.

Send  kopi av skifteattest og eventuelle fullmakter til NAV Økonomi pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO.