Lavere andel alderspensjonister i jobb

I tredje kvartal 2016 var 56 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 62–66 år i jobb. Det er en nedgang på ett prosentpoeng fra samme periode året før.

– Dårligere tider på arbeidsmarkedet er trolig årsaken til nedgangen. Arbeidsledigheten økte fra 2015 til 2016 og spesielt mye for aldersgruppen 60 år og over, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

Høy prisvekst har gitt lavere kjøpekraft fra alderspensjonen

De fleste pensjonister har de siste ti årene fått betydelig økt kjøpekraft fra det de får utbetalt i alderspensjon. Arbeidsinntekt og andre pensjonsinntekter har også økt vesentlig blant pensjonistene.
– I år ser vi en reell nedgang i utbetalt alderpensjon på drøyt 1 prosent, dersom man justerer med konsumprisindeksen. Dette skyldes lav lønnsvekst i 2016 og at prisveksten var den høyeste siden 2008, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

Alderspensjoner blir regulert med lønnsvekst fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Lav lønnsvekst vil derfor også føre til lavere vekst i utbetalt alderspensjon.

Én million alderspensjonister i 2020

– Vi har hatt en voldsom vekst i antall alderspensjonister de siste årene, særlig etter at pensjonsreformen trådte i kraft. Antall alderspensjonister har økt fra 664 000 ved utgangen av 2010 til 894 000 ved utgangen av 2016. Dette skyldes både at mange har tatt ut alderspensjon allerede fra 62 år, og at de største etterkrigskullene nå har blitt pensjonister. Selv om veksten fremdeles er høy, ser vi nå at den avtar sammenliknet med de siste årene, sier Ole Christian Lien. Vi venter nå at antall alderspensjonister vil passere én million i løpet av 2020.

Størst andel alderspensjonister i Hedmark og Oppland

Det har vært snakket mye om utfordringene med eldrebølgen. Noen områder av landet opplever en større økning i andelen alderspensjonister enn andre. Alderspensjonistene utgjør lavest andel av befolkningen i Oslo, med 15 prosent, mens andelen er høyest i Hedmark, med 26 prosent, og Oppland, med 25 prosent av befolkningen. Dette er de to fylkene med flest pensjonister som andel av befolkningen over 18 år.

Se statistikken.

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon: 40 00 31 44.