Halvparten av pensjonistene jobbet frem til pensjon

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 var det 899 000 alderspensjonister i Norge. Det er en økning på tre prosent siden 1. kvartal 2016.

Omtrent halvparten av de som startet uttak av alderspensjon i 2016 jobbet frem til pensjoneringstidspunktet. Den andre halvdelen stod utenfor norsk arbeidsliv. 28 prosent var uten jobb og mottok uføretrygd eller andre ytelser fra NAV. Dette gjelder 34 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene.

Det er særlig mange kvinner som ikke jobber frem til de pensjonerer seg. 41 prosent av kvinnene jobbet frem til de tok ut alderspensjon i 2016. Tilsvarende tall for menn var 58 prosent, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Blant dem som starter uttak av alderspensjon tidlig, er det høy andel som jobber frem til uttakstidspunktet. 86 prosent av de som tar ut pensjon før fylte 67 år kommer fra arbeid.

Mange av disse fortsetter å jobbe også etter uttakstidspunktet.

Lavere andel alderspensjonister i jobb

I fjerde kvartal 2016 var 57 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 62-66 år i jobb. Dette er en nedgang på to prosentpoeng sammenliknet med andel i jobb i samme kvartal 2015.– Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett at mange fortsetter å jobbe selv om de tar ut alderspensjon. Det er blitt en mer fleksibel ordning enn tidligere. Vi ser en gradvis nedgang i andelen av alderspensjonistene som jobber ettersom de blir eldre, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

Lavest andel minstepensjonister i Akershus

Akershus er det fylket med færrest andel minstepensjonister. 12 prosent av alderspensjonistene i Akershus er minstepensjonister. Oppegård er den kommunen der aller færrest alderspensjonister lever av en minstepensjon, med 8 prosent av alderspensjonistene. 11 av de 15 kommunene med lavest andel minstepensjonister, er å finne i Akershus.

Sogn og Fjordane har størst andel minstepensjonister, med 23 prosent. Det er likevel i Finnmark vi finner kommunen med størst andel minstepensjonister. Kautokeino er den kommunen som har størst andel minstepensjonister i landet, med 39 prosent.

Se statistikk for alderspensjon

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon: 40 00 31 44.