1 000 færre ledige

I løpet av august ble det 1 000 færre helt ledige ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 300 personer.

– Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst. Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Arbeidsledigheten falt mest i Aust-Agder og Finnmark i august, justert for normale sesongvariasjoner. Det var kun Sør-Trøndelag som hadde en liten økning i ledigheten, mens ledigheten holdt seg stabil i fire fylker.

Bygge- og anleggsyrker og butikk- og salgsarbeid var yrkesgruppene hvor ledigheten falt mest i august, justert for normale sesongvariasjoner. Innen ingeniør- og ikt-fag fortsatte ledigheten å øke. 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av august var det registrert 84 700 helt arbeidsledige hos NAV. Dette er uendret sammenlignet med august i fjor. Arbeidsledigheten er på 3,1 prosent, det samme som i august i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) er nå på 99 000 personer, 5 200 flere enn for ett år siden. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i august i fjor.

Store fylkesvise forskjeller

Arbeidsledigheten er nå lavere enn i august i fjor i fjorten av fylkene, mens fem fylker har høyere ledighet. Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane er fylkene som har opplevd størst nedgang i ledigheten, med nedgang på henholdsvis 22 og 19 prosent. Rogaland og Hordaland har hatt størst økning i ledigheten.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,5 prosent og i Aust-Agder med 3,9 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med 1,6 prosent og 1,9 prosent.

Størst nedgang innen undervisning

Arbeidsledigheten har falt mest innen undervisningsyrker det siste året, med en nedgang på 17 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag har arbeidsledigheten økt med 28 prosent i samme periode.

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med 1,0 og 1,2 prosent.

Flere har vært ledige over ett år

De siste månedene har antallet nye arbeidsledige falt. Samtidig øker nå antallet ledige som har gått arbeidsledige i mer enn et halvt år. Størst er økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i mellom 52 og 77 uker, med en økning på 18 prosent. Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland at det er en stor økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år, i flere andre fylker ser vi en nedgang.

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.