Pressekontakt

Vi hjelper journalister med spørsmål om statistikk på arbeids- og velferdsområdet og NAVs tjenester, ytelser og organisasjon.

Hvem er vi?

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi besvarer spørsmål fra journalister. Kontakt NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du har spørsmål om saken din.

Vi har fem pressevakter i turnus: Lise Jørenn Grøndahl Berg, Marianne Pedersen, Tone Kathrin Dehli, Håkon Sverdrup, Magnus Wright Jacobsen.

Anne-Berit Herstad er seksjonssjef.

Se våre interne retningslinjer for mediehåndtering.

Kontaktinformasjon for pressehenvendelser

Pressevakten kan kontaktes på tlf. 40 00 31 44 (mottar ikke sms). Telefonen er betjent til kl. 21 på hverdager, kl. 12-19 på lørdager og kl. 12-21 på søndager. Journalister kan også sende e-post til presse@nav.no (blir betjent i arbeidstiden).

This service is for press enquiries only. Henvendelser fra andre enn journalister vil bli henvist til NAV Kontaktsenter og blir ikke behandlet av pressevakten. 

Lokal/regional presse kan ta direkte kontakt med NAV i sitt fylke

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten. Når pressevakten får en henvendelse fra en journalist om en enkeltsak, informerer vi journalisten om hvordan brukeren enkelt kan gi oss et samtykke til at vi kan uttale oss om saken.

Følg oss på Twitter: @NAVnorge, @alderspensjon og @arbeidsmarkedet.

Se også kontaktinformasjon og oversikt over ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Logging av mediehenvendelser

Alle mediehenvendelser til Arbeids- og velferdsdirektoratet blir logget i datasystemet CIM. Dette gjør vi for å kunne følge opp og sørge for at du får svar på det du lurer på, samt å ha en oversikt over mediehenvendelser.

Vi skriver inn navn, oppdragsgiver, kontaktinformasjon og hva henvendelsen gjelder. Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av mediehenvendelser, og informasjonen blir ikke benyttet til andre formål. 

Hvis du ønsker innsyn i den informasjonen vi har logget om deg, ta kontakt på presse@nav.no eller telefon 40 00 31 44. Vi sletter opplysninger fra CIM etter 2 år. 

For mer informasjon, se personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten.