Pressekontakt

Vi hjelper journalister med spørsmål om statistikk på arbeids- og velferdsområdet og NAVs tjenester, ytelser og organisasjon.

Hvem er vi?

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi besvarer spørsmål fra journalister. Kontakt NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du har spørsmål om saken din.  

Vi har fem pressevakter i turnus: Lise Jørenn Grøndahl Berg, Marianne Pedersen, Tone Kathrin Dehli, Håkon Sverdrup, Magnus Wright Jacobsen.  

Geir Haugen er faglig leder.

Se våre interne retningslinjer for mediehåndtering.

Kontaktinformasjon 

Pressevakten kan kontaktes på tlf. 40 00 31 44 (mottar ikke sms). Telefonen er betjent til kl. 21 på hverdager, kl. 12-19 på lørdager og kl. 12-21 på søndager. 

Journalister kan også sende e-post til presse@nav.no (blir betjent i arbeidstiden). This service is for press enquiries only. Henvendelser fra andre enn journalister vil bli henvist til NAV Kontaktsenter og blir ikke behandlet av pressevakten. 

Lokal/regional presse kan ta direkte kontakt med NAV i sitt fylke

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten. Brukeren må da fylle ut et samtykkeskjema for fritak fra taushetsplikten. Skjemaet må signeres og sendes til NAV (presse@nav.no eller kommunikasjonsrådgiveren i fylket). Legitimasjonen til brukeren må også skannes og legges ved.  

Følg oss på Twitter: @NAVnorge, @alderspensjon og @arbeidsmarkedet.

Se også kontaktinformasjon og oversikt over ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.