Medierapporten 2016

Hver dag er NAV omtalt nærmere hundre ganger i norske medier. Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk nesten 1200 henvendelser fra ulike medier i 2016.

Innledning

Det betyr kort sagt at vi er blant landets mest omtalte virksomheter. I denne rapporten presenterer vi en oppsummering av 2016 sett fra Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi beskriver hvordan vi jobber, belyser omtale og analyse av et antall større saker, statistikk fra Retriever og en oppsummering av mediedekningen i 2016. Helt til slutt retter vi blikket mot 2017, og sier litt om våre forventninger.

Medieomtalen i 2016 har, som i 2015, handlet mye om utfordringer på arbeidsmarkedet, men vi har også hatt store saker om feilutbetalinger, misbruk av tilganger, NAV-meldingen og en del enkeltsaker om misfornøyde brukere. Da skulle man kanskje tro at medieomtalen har vært mest negativ, men det viser seg at vi aldri har fått så liten andel negativ omtale som i 2016. Det har vært spesielt mye positiv eller nøytral omtale av vår håndtering av og våre analyser av situasjonen på arbeidsmarkedet. En del av den positive omtalen henger sammen med mye godt og proaktivt mediearbeid i fylkene.

Vi mener at det er viktig og riktig at offentligheten, med mediene i spissen, følger med på vår virksomhet og hvordan vi forvalter vårt samfunnsoppdrag. Gjør vi feil, skal vi innrømme det og lære av det. Mener vi kritikken er feilaktig, skal vi være tydelig på dette. Og har vi lyst til å vise fram noe vi er stolte av, skal vi ikke nøle.

Våre ambisjoner for 2016 var blant annet at vi i større grad skulle være førstevalg når mediene omtalte utfordringer på arbeidsmarkedet, jobbe for at NAV skulle bli en mer åpen organisasjon, ha en mer aktiv og målrettet bruk av Twitter og bruke video mer i vår eksterne kommunikasjon. Jeg skal ikke påstå at vi har lyktes fullt og helt med alt dette, men som denne rapporten viser har vi jevnt over blitt bedre.

Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå mål, og et viktig verktøy for alle ledere i etaten. Vår intensjon med medierapporten er at vi skal lære av jobben vi gjør i kontakten med mediene, enten vi jobber som kommunikasjonsrådgivere, ledere eller talspersoner. Og at vi dermed kommuniserer bedre med media og våre omgivelser fremover.

God lesning!

Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør

Du kan også laste ned hele medierapporten som PDF.