IT- og utviklingsleveranser fra NAV

Om utviklingsprosjektene

Utviklingsprosjektene i NAV har de siste årene levert mange tjenester med høy verdi for samfunnet og brukerne.

Her er en oversikt over leveranser fra 2014 og framover. Oversikten blir bygget ut etter hvert som nye tjenester og løsninger blir lansert.