NAV i media

Help

Her finner du kronikker og innlegg fra NAV i media.

Innlegg i Dagens Næringsliv: Kompetanse er viktig i Nav

Nav skal være en lyttende og lærende arbeids- og velferdsforvaltning. Vi skal bruke kunnskap for å utvikle oss, slik at vi fremover skaper bedre brukeropplevelser, samarbeider tettere med arbeidsgivere og bidrar til at flere kommer i arbeid.

Innlegg i Dagsavisen: Ledighetstall til å stole på

NAV presenterer hver måned oppdaterte tall over hvor mange som har registrert seg som arbeidsledige hos NAV. Disse tallene gir et godt bilde over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, skriver kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Misvisende TV2-sak om ledigheten

TV2-nyhetene hadde 22. januar et lengre innslag der de hevder at NAV fjerner arbeidsledige fra statistikken. Dette er helt feil, noe TV2 er godt kjent med.

NAV bør og kan ta sysselsettingsjobben selv

Mange arbeidsgivere er aldri i kontakt med NAV når et menneske trenger hjelp til å komme i jobb. Da er det tiltaksbedriftene de møter, ikke oss. Vi mener at NAV bør gjøre en større del av denne jobben.