NAV i media

Help

Her finner du kronikker og innlegg fra NAV i media.

Innlegg i Dagens Næringsliv: Kompetanse er viktig i Nav

Nav skal være en lyttende og lærende arbeids- og velferdsforvaltning. Vi skal bruke kunnskap for å utvikle oss, slik at vi fremover skaper bedre brukeropplevelser, samarbeider tettere med arbeidsgivere og bidrar til at flere kommer i arbeid.

Medierapporten 2016

Hver dag er NAV omtalt nærmere hundre ganger i norske medier. Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk nesten 1200 henvendelser fra ulike medier i 2016.

Innlegg i Dagsavisen: Ledighetstall til å stole på

NAV presenterer hver måned oppdaterte tall over hvor mange som har registrert seg som arbeidsledige hos NAV. Disse tallene gir et godt bilde over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, skriver kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Misvisende TV2-sak om ledigheten

TV2-nyhetene hadde 22. januar et lengre innslag der de hevder at NAV fjerner arbeidsledige fra statistikken. Dette er helt feil, noe TV2 er godt kjent med.