Send beskjed til NAV

Velg tema

Hvis du har sendt en beskjed til NAV, er forventet svartid nå 3 arbeidsdager.

Her kan du sende en beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV. Du kan for eksempel sende beskjed om endringer i inntekt, familiesituasjon, jobbsituasjon eller opphold i utlandet som kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV.

Vi ber om at du skriver til oss på norsk eller engelsk.

  • Husk at BankID er personlig og ikke kan benyttes av andre enn deg selv. Du kan ikke sende inn beskjeder på vegne av andre, heller ikke hvis du er fullmektig eller verge. Kontakt oss på telefon hvis du ikke finner svar på nav.no.

  • Du kan ikke sende spørsmål om regelverk i denne tjenesten. Informasjon om regelverket kan du finne på nav.no. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du kontakte oss på telefon.

  • Har du spørsmål om status i din sak, utbetaling eller skattetrekk, må du sjekke dine utbetalinger.

  • Skal du sende søknad eller vedlegg, må du gå til skjemaer for privatpersoner.

  • Vil du gi oss tilbakemeldinger på vedtak eller service, se klage, ris og ros.