Tolketjenesten i Nord-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kirkegt. 2 C, Levanger

Telefon

415 48 710

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kirkegt. 2 C, 7600 Levanger

Telefaks

74 73 30 31

Teksttelefon

74 08 51 50

Kontornummer

4717

E-post

tolk.nord-trondelag@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Akuttvakt utenom tolketjenestens åpningstid
Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten

Bildetolking
Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten