NAV Voss - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 143, 5701 VOSS

Telefaks

53045691

Organisasjonsnummer

995288680

Kontornummer

1235

Publikumsmottak

Voss Tinghus

Uttrågata 9, 5700 Voss

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00
Tirsdag12:00 - 14:00
Onsdag12:00 - 14:00
Torsdag12:00 - 14:00
Fredag12:00 - 14:00