NAV Vestre Aker - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sørkedalsveien 150 A

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 02180 (sosiale tjenester) kl. 08.00–17.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 322 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 75 81

Kontornummer

0334

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 02180.

Følgende er pr 3.9.2012 medlemmer i brukerutvalget for NAV Vestre Aker:

Erik Bjerke, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv (KREM)
Per W. Jensen, Eldrerådet bydel Vestre Aker
Reidar Sundby, Rådet for funksjonshemmede bydel Vestre Aker
Kjell Tøn, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Hørselshemmedes Landsforbund
Unni Fauskrud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Blindeforbundet
Enhetsledere NAV Vestre Aker

NAVs åpningstider 4. mai

Publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo har reduserte åpningstider onsdag før Kristi himmelfartsdag. Onsdag 4. mai er publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo åpne fra kl. 09.00-13.30.

Åpningstid telefon 4. mai:

  • Tlf. 55 55 33 33 (statlige ytelser og tjenester) er betjent kl. 08.00-15.30
  • Tlf. 02180 (boligkontor og sosiale tjenester i Oslo) er betjent kl. 08.00-14.00

 

 

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Vestre Aker

Organisasjonsnummer:

991 381 295