NAV Vestre Aker - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sørkedalsveien 150 A

Åpningstid

11.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 21 80 21 80 (sosiale tjenester i NAV kl. 09.00-15.30)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 322 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 75 81

Kontornummer

0334

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80.

 

Områder kontoret dekker: Bydel Vestre Aker

Organisasjonsnummer:

991 381 295