NAV Verdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kinogården, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal

Åpningstid

Brukere med behov for sosiale tjenester som ikke har timeavtale med veileder, kan komme innom mellom 12.00 og 14.00 hver dag utenom tirsdag. Publikumsmottaket for øvrig er åpent 10.00–14.00, hver dag utenom tirsdag. Timeavtaler også utenom åpningstiden.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 3, 7651 Verdal

Telefaks

74 73 20 01

Kontornummer

1721

Organisasjonsnummer:

990 231 036