NAV Verdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kinogården, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal

Åpningstid

Publikumsmottak: 10.00–14.00, alle hverdager unntatt tirsdag.Timeavtaler gjennomføres alle hverdager i tidsrommet 08.00-15.30.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 3, 7651 Verdal

Telefaks

74 73 20 01

Kontornummer

1721

Organisasjonsnummer:

990 231 036