NAV Vennesla - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sentrumsveien 41, 4700 Vennesla

Åpningstid

Publikumsmottak fra klokken 12.00–14.00 hver dag (timeavtale alle dager fra 08.00-15.30).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 4701 Vennesla

Kontornummer

1014

Organisasjonsnummer:

991 383 093