NAV Vennesla - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Sentrumsveien 41, 4700 Vennesla

Åpningstid

Publikumsmottak: Mandag-torsdag: 10.00–15.00. Fredag: 10.00-14.30 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 4701 Vennesla

Kontornummer

1014

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss