NAV Vennesla - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sentrumsveien 41, 4700 Vennesla

Åpningstid

Publikumsmottak fra klokken 12.00–14.00 hver dag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 4701 Vennesla

Kontornummer

1014

Organisasjonsnummer:

991 383 093