NAV Valle - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kjellebergvegen 16

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtaler mandag–fredag 09.00 –15.00. Åpningstider uten timeavtale mandag, onsdag og fredag 12.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Telefaks

37 41 96 04

Kontornummer

0940

Opplysninger

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

993 264 350