NAV Valle - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37419604

Organisasjonsnummer

993264350

Kontornummer

0940

Publikumsmottak

Setesdalstunet

Kjellebergveien 16, 4747 Valle

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00 –15.00.
TirsdagStengtKontoret betjener timeavtaler 09.00 –15.00.
Onsdag12:00 - 14:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00 –15.00.
TorsdagStengtKontoret betjener timeavtaler 09.00 –15.00.
Fredag12:00 - 14:00Kontoret betjener timeavtaler 09.00 –15.00.