NAV Våler - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold

Åpningstid

10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

1592 Våler i Østfold

Telefaks

69 28 91 01

Kontornummer

0137

Opplysninger

Timeavtaler også utenom åpningstiden

Organisasjonsnummer:

994 672 908