NAV Våler - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold

Åpningstid

Åpent for drop in kl. 09.00-15.00 mandag tom fredag. Timeavtaler også utenom åpningstiden

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

1592 Våler i Østfold

Kontornummer

0137

Opplysninger

Timeavtaler også utenom åpningstiden

Organisasjonsnummer:

994 672 908