NAV Valdres Sør-Aurdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Tingvollbakkin 15, Bagn

Åpningstid

Åpent for drop-in 09.00-12.00 torsdager. Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30 mandag-fredag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Telefaks

61 41 84 81

Kontornummer

0540

Organisasjonsnummer:

893 585 842